Vacatures

Kascommissie

Bij de ledenvergadering van 7 december jl is een vacature ontstaan voor een lid van de kascommissie. De kascommissie controleert namens het bestuur en de leden de boekhouding van de penningmeester. De commissie bestaat uit twee leden die voor maximaal drie jaar worden benoemd. Ter vervanging van een van de leden zoekt het bestuur een nieuw lid. De kascommissie vergadert een keer per jaar met de penningmeester om de boeken te onderzoeken, legt de bevindingen neer in een verslag voor het bestuur. Ten slotte licht de kascommissie de bevindingen mondeling toe tijdens de najaarsledenvergadering. Kortom je hoeft er weinig tijd in te steken. Wat staat er tegenover? Gratis deelname aan de vrijwilligersdag! 

De kascommissie

  • Controleert de boekhouding van de penningmeester
  • Maakt hierover een verslag
  • Vergadert een keer per jaar
  • Mag mee doen aan de vrijwilligersdag!

Interesse?

Geïnteresseerd, (en wie is dat nou niet)? Meld je dan aan. Heb je toch nog vragen dan kan je terecht bij Heddeke, John of het bestuur.

aanmelden

terug naar alle vacatures