Skip to main content

Vertrouwens
persoon

We willen een badmintonvereniging zijn waar iedereen met plezier bezig is met de sport en met andere activiteiten, en waarbij iedereen zich thuis voelt. Daarbij hoort dat we met respect met elkaar omgaan. We pesten niet, we discrimineren niet (op welk vlak dan ook), we doen niet aan intimidatie.

Mocht je toch op een of andere manier het gevoel hebben dat er iets niet op juiste manier gebeurt, dan is er de vertrouwenspersoon om dit bij te toetsen, melden of advies in te winnen hoe met een situatie om te gaan.

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

A) toestemming voor hebt gegeven
B) van op de hoogte bent.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

We hebben Chantal Frowijn bereid gevonden om op te treden als vertrouwenspersoon. Je kunt haar bereiken door te mailen.

Neem contact op