Skip to main content
Uncategorized

Starttoernooi woensdag 2 september: de Iduna-bubbels

Morgen (woensdag 2 september) is het zover, de officiële aftrap van het nieuwe badmintonseizoen 2020-2021 met het inmiddels traditionele Starttoernooi, wat dit jaar in het teken zal staan van de Iduna-bubbels!

Wat zijn we blij dat we eindelijk weer los mogen. De Leuke Toernooien Commissie heeft haar best voor jullie gedaan en ditmaal een toernooi in elkaar gedraaid met inachtneming van de landelijke coronaregels en het daarvan afgeleide Iduna-covid 19 protocol.

Normaal gesproken wordt het spelconcept pas onthuld op de toernooiavond zelf. Nu zullen we echter van tevoren verklappen wat we voor jullie in petto hebben, zodat we de avond zelf strakker kunnen plannen.

Verloop van de avond:

 • vanaf 19.30 tot 20.00 uur kun je je inschrijven voor deelname aan het toernooi. In tegenstelling tot normaal doen we dit niet in de sportzaal, maar bij de tafels direct na binnenkomst in de centrale hal van de Galgenwaard. Hier zullen 2 inschrijfpunten staan, waarvan één voor recreanten en één voor competitiespelers. Houd bij het inschrijven graag rekening met de 1,5 meter afstand die we tot elkaar in acht moeten nemen.
 • je gaat het toernooi spelen als individu binnen een groep. Hoe moet je je dat voorstellen? Er worden groepen gevormd van 9 à 10 spelers, bestaande uit zowel recreanten als competitiespelers. Deze groepen noemen we (afgeleid van de trend die je nu bij diverse sporttoernooien ziet) de Iduna-bubbels.
 • iedere Iduna-bubbel krijgt een eigen bubbelleider (lees: groepscaptain) toegewezen. Deze is verantwoordelijk voor: 1.) het in samenspraak met zijn/haar bubbelleden indelen van de 4 wedstrijdrondes die we deze avond binnen de bubbels zullen spelen, oftewel wie speelt met wie tegen wie uit de Idunabubbel waar hij/zij deel van uitmaakt. Iedere ronde heb je een andere partner en andere tegenstanders, wel telkens afkomstig uit de bubbel waar je in geplaatst bent; 2.) het noteren van de behaalde scores per bubbellid per ronde op het daarvoor ontvangen groepsoverzicht cq scoreblad; 3.) het inleveren van het scoreblad na afloop van de 4 wedstrijdrondes bij de toernooileiding
 • de bubbelleider ontvangt van de toernooileiding voor uitvoering van deze taak: 1.) het spelconcept op papier, waarmee we hopen vragen cq onduidelijkheden (hoe zat het ook al weer, wat is nu de bedoeling) te ondervangen; zijn er toch nog vragen, kom dan niet allemaal tegelijk naar de toernooileiding, maar stuur 1 afgevaardigde uit je groep; 2.) een groepsoverzicht wat tevens dienst zal doen als scoreblad; 3.) een vel om voorafgaand aan de 4 wedstrijdrondes een opstelling te maken van wie welke ronde met wie, tegen wie speelt; 4.) en uiteraard een pen
 • iedere Iduna-bubbel krijgt 2 naast elkaar gelegen banen toegewezen voor de duur van het toernooi. Dit om veel door elkaar geloop en gezoek van spelers te voorkomen. Je blijft dus op deze twee banen zolang er wedstrijden zijn, tenzij je een bezoek wilt brengen aan de stand van AllRackets.com of aan het toilet.
 • doordat iedere Iduna-bubbel 2 banen heeft, waarop 8 spelers tegelijk een wedstrijd kunnen spelen, zijn er per wedstrijdronde, afhankelijk van het aantal groepsleden, 1 of 2 spelers die pauze hebben. Je bepaalt met elkaar vooraf bij het indelen van de wedstrijdrondes wie op welk moment een ronde rust kan pakken. En ook deze pauzes mag je uiteraard benutten voor een bezoek aan de stand van Allrackets.com of het toilet.
 • ca 20.15 uur hoopt de toernooileiding de indeling van de Iduna-bubbels rond te hebben. Wij zullen jullie dan bij elkaar roepen door het laten klinken van een fluitsignaal. Graag verzamelen, wederom met inachtneming van de 1,5 meter, rondom de toernooitafel, die in de sportzaal wordt neergezet. De toernooileiding zal de groepsindeling bekend maken. We zullen allereerst de bubbelleider naar voren roepen voor het overhandigen van de materialen benodigd voor het uitvoeren van deze taak; daarna worden de namen van de bubbelleden van die Iduna-bubbel bekend gemaakt. Deze hoeven niet naar voren te komen, maar gaan als alle namen van de bubbel zijn opgelezen, op dat moment direct vergezeld van de bubbelleider als één Iduna-bubbel naar de banen die hen worden toegekend.
 • wanneer alle Iduna-bubbels bekend zijn en naar de hun toegewezen banen zijn gegaan, zal een 2e fluitsignaal klinken. Vanaf dat moment heb je als Iduna-bubbel nog 10 minuten de tijd om samen te komen tot een opstelling voor de 4 wedstrijdrondes die jullie die avond met elkaar gaan spelen. Na deze 10 minuten zal een 3e fluitsignaal klinken ten teken dat de 1e wedstrijdronde van start zal gaan.
 • iedere wedstrijdronde duurt ca. 12 minuten. Aan het einde van iedere wedstrijdronde klinkt een fluitsignaal. Er zijn dan 5 minuten pauze om de scores van alle bubbelleden te laten noteren door de bubbelleider (dit gebeurt dus gewoon op de banen waar je speelt, er hoeft niets tussendoor ingeleverd te worden), even bij te komen (misschien nog niet nodig na de eerste ronde, maar na twee, drie op elkaar volgende rondes wellicht fijn), het toilet te bezoeken of iets te drinken. Zodra de 5 minuten pauze om zijn klinkt er wederom een fluitsignaal ten teken dat de volgende wedstrijdronde van start gaat.
 • puntentelling: we spelen geen games, maar tellen gewoon door. Dus je kunt wellicht wel met 40 behaalde punten een wedstrijdronde afsluiten.
 • na afloop van de 4 wedstrijdrondes neemt de toernooileiding graag de score-bladen van de bubbelleiders in ontvangst, waarna een prijsuitreiking zal volgen ter afsluiting van het toernooi

Dit was het, niet in een notendop, hopelijk wel duidelijk genoeg. Wij hebben er zin in en hopen jullie morgen allemaal in de zaal te zien om er met elkaar een gezellige, sportieve avond van te maken!

De Leuke Toernooien Commissie van BC Iduna